Tillväxtverket

Regionalfondens arbete för klimatsmart regional tillväxt i Sverige

 Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På klimatsynk.se hittar du beviljade svenska regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi, tillsammans med projektbeslut och finansieringsdata. Här hittar du som är projektledare, regional aktör, företagare eller är intresserad av vad som händer inom området ca 170 klimatsmarta projekt från Sveriges alla regioner. 

Tillväxtverket
Energimyndigheten
Europeiska Unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektexempel i fokus

Modell för kunskapsväxling skapar nya möjligheter för Sverige

Den för Sverige nya modellen KTP som gör att en nyutexaminerad kan komma i ledande position och förändra. Klimatsynk besöker företaget DalaFrakt som minskar sina klimatutsläpp radikalt med hjälp av denna nya kunskap i företaget.

Storsatsning på laddinfrastruktur i Norrland

Projektet Stolpe in för Stad och Land bygger laddinfrastruktur från Kiruna i norr till Vännäs söder i ett unikt  samarbete mellan regionalfonden och  Klimatklivet.

Bioplast gör entré genom upphandling

Fossilbaserade engångsartiklar inom det kommunala kan ersättas av förnybara och minska klimatpåverkan dramatiskt.

Statistik över svenska regionalfonden

Här hittar du unik data över hur det går för varje insatsområde och region.

Regionalfondens satsning på koldioxidsnål ekonomi

2,89 miljarder kronor ska delas ut till projekt som skapar jobb och stöttar övergången till en koldioxidsnål ekonomi i sveriges regioner.