Tillväxtverket

Gemensamma steg för ett
minskat klimatavtryck

Klimatsynk samordnar resultat och sprider kunskap från 200 svenska projekt inom energi och miljö. Här ger vi röst åt projekt som berättar om nycklarna till framgång i arbetet för ett mer klimatsmart samhälle.

Tillväxtverket
Energimyndigheten
Europeiska Unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden