Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du nyckeltal och statistik över EU-finansieringen för regional tillväxt i Sveriges regioner. Hur fördelas EU-pengarna mellan regioner och varför får Övre Norrland mer än Skåne-Blekinge? Vilka investeringar krävs för att skapa regional konkurrenskraft i din region? All data uppdateras första måndagen varje månad.

miljarder svenska kronor är totala budgeten för Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi, inklusive privat och offentlig medfinansiering.

av budgeten för Koldioxidsnål ekonomi har hittills beviljats till projektgrupper över hela Sverige, från Norrbottens län till Blekinge län.

Kontor

Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Arbetar du med innovation och vill söka projektmedel? Se hur mycket projektmedel som finns kvar att söka för insatser inom Innovation från regionalfonden i ditt geografiska område.

Kontor

 

 

Arbetar du på förvaltande myndighet och vill se hur det går för regionalfonderna? Få en nulägesbild av hur mycket EU-medel som är utbetalt i varje program.  

Kontor

Sitter du med i ett strukturfondspartnerskap och vill se hur mycket privat kapital som finansierar EU-projekt i din region? Följ upp hur mycket privat kapital som hittills har medfinansierat projekt i regionalfonderna. 

Kontor

Foto: Conny Fridh/imagebank.sweden.se

Är du entreprenör och vill se hur mycket EU-medel som är avsatta för att påverka företags konkurrenskraft? Se hur mycket EU-medel som hittills har gått till att stödja små och medelstora företags konkurrenskraft.

Kontor

Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Är du verksam inom regional utveckling och funderar på vilka insatsområden som finns i din region? Se vilka insatsområden varje program har valt.

Kontor

Utvärderar du EU-projekt och är intresserad av hur mycket som är beviljat i alla nio regionalfondsprogram? Få en översikt av hur mycket som är beviljat i alla nio regionalfondsprogram.