Tillväxtverket

Hållbart byggande

Här hittar du projekt som syftar till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning. Projekten kan kan även handla om främjande av miljöteknik och insatser som stärker företag och offentlig sektor som beställare av tjänster och produkter. Nya projekt publiceras löpande.


Pågående projekt

 • Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi (CO2Off)

  Nyligen tecknade tre kommunala fastighetsbolag i Uppsala ett samarbetsavtal med stiftelsen STUNS för att bedriva testbäddsverksamhet inom …

 • Energiportal ÖMS - öppen innovation för decentraliserad energiproduktion

  Hösten 2016 byggs en öppen infrastruktur för högupplösta data inom solel – Energiportal ÖMS. Testbädden ska vara tillgänglig för fastighets‐ och …

 • Grön BoStad Stockholm

  KTH, Sustainable Innovations, IVL och Länsstyrelsen har fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionalfond för att växla upp Stockholmsregionens …

 • LEK3 - hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

  Genom projekt LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan vill Energikontor Norr få fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, …

 • Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi

  Hösten 2016 får Fastighetsnätverket i Örebro en nystart genom det nya projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi. Målet är …

 • ECOFAST - energieffektivisering i fastigheter

  Projektet ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter ska utveckla och demonstrera innovativa teknologier med digitala systemlösningar för …

 • Hållbara tillsammans

 • Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD)

 • DORIS - DOktorand för Resurseffektivitet I Samhällsbyggandet

Avslutade projekt

 • Förstudie

  Förstudie samverkan i bygg- och fastighetssektorn

  Såväl nationellt som regionalt finns ambitioner att fram till år 2050 halvera energianvändningen i bebyggelsen. För att lyckas måste nya byggnader …

 • Förstudie

  FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter

  FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter har som övergripande mål att bidra till en ur energisynpunkt mer hållbar användning av …

 • Förstudie

  Plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla lokalsamhället

  Kommuner kan minska sitt klimatavtryck genom att bygga om förskolor till plusenergihus. För att motivera den extra kostnaden skulle förskolan också …

 • Förstudie

  Solklart-energieffektiva miljöer för Skånes regionmuseer

  Klimatmontrar, ledbelysning och ”finurliga” ventilationslösningar. Det är några förslag efter tre skånemuseers inventering av lösningar för att spara …

 • Förstudie

  EnergiEffektivisering i Jämtland Härjedalen

 • Förstudie

  Förstudie Geolagring Värme Kyla

 • Förstudie

  Stadsnätverk för energieffektivisering i byggnader - BeStad