Tillväxtverket

Projektportföljer

Här hittar du svenska regionala och nationella EU-projekt inom området koldioxidsnål ekonomi (TO4). Klimatsynk uppdaterar projektportföljerna med nya beviljade projekt två gånger per år.

Företagsstöd

Projekten innebär stöd som ges direkt till företag som kapital.

Hållbara transporter

Projekt som syftar till att minska användningen av fossila bränslen och öka ett hållbart resande.

Hållbart byggande

Projekten syftar till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning samt främjande av miljöteknik.

Energieffektiv­isering i SME

Projekt som syftar till att stötta små och medelstora företag (SME) att minska sin energianvändning.

Förnybar energi
i SME

Projekt som syftar till att utveckla, bredda och främja användandet av förnybar energi, samt öka investeringarna.

Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Projekt som syftar till att stödja utvecklingen av koldioxidsnål teknik, klustersamarbeten samt kollaborationer mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.

Projekt: Hållbara transporter 2.0 

Kontor

 

I projektportföljerna Hållbara transporter samt Forskning och innovation hittar du flera spännande transportlösningar.

Projekt: Solenergi - från norr till söder

Kontor

 

Här hittar du solenergiprojekt. Projektens arbete täcker flera sektorer och arbetet sker genom hela kedjan - från arkitekter och byggherrar till beställare och lokala politiker.

Projekt: Hållbara affärsmodeller och verktyg

Kontor

 

Inom projektportföljerna finns allt från innovativa metoder för utvärdering, till nudging och goda exempel från den brittiska KTP-modellen om kunskapsväxling.

Projekt: Hållbar stadsutveckling

Kontor

 

I projektportföljerna Hållbart byggande och Hållbara transporter hittar du exempel på fossilfria logistikmodeller och mycket mer.  

Projekt: Regional slagkraftig bioekonomi

Kontor

 

Här kan du hitta bioekonomiprojekt som verkar eller är applicerbara i din region. Nyckelfrågan för dessa projekt är hur nya bioplastprodukter kan börja användas mer aktivt inom offentlig sektor.

Projekt: Biodrivmedel

Kontor

 

Här hittar du projekt inom spektrat av biodrivmedel - från innovationer för framställning av biogas till regionala kartläggningar och strategier.

Projekt: Energieffektiviseringslösningar i framkant

Kontor

 

 Här är ett urval av spännande projekt inom området energieffektivisering.

Projekt: Social hållbarhet <3 klimatnytta

Kontor

 

Här är ett urval av spännande projekt som ska bidra till klimatnytta genom integration, nudging och annat arbete inom social hållbarhet.