Tillväxtverket

Projektledarträffar

Klimatsynk arrangerar och genomför fysiska nätverksträffar för projektledare som driver aktiva genomförandeprojekt. Projektledarträffarna genomförs två gånger per år och är skräddarsydda utifrån respektive projektportföljs behov.

På träffarna möts projektdeltagare från olika portföljer för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och lösningar. Enkätundersökningarna som skickades ut efter 2016 års projektledarträffar visade att 90 procent av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med upplägget vid träffarna. Klimatsynk arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning för att kunna erbjuda relevant och fräsch kunskap under projektledarträffarna.

Kommande projektledarträffar:

11 april för projektledare inom portföljerna Hållbart byggande och Hållbara transporter.

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

 

24 april för projektledare inom portföljerna Förnybar energi i SME, Energieffektivisering i SME och Företagsstöd

Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

 

25 april för projektledare inom portföljen Forskning och innovation - Koldioxidsnål teknik

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

 

Tidigare projektledarträffar:

Projektledarträffar hösten 2017: Förenkling och samarbete

23 och 24 oktober 2017, Tillväxtverkets huvudkontor samt 7 november, Energimyndighetens kontor i Stockholm

Kommersialiseringsmöjligheter, stadsutveckling, smart infrastruktur och EU:s regelverk för regionalfonden var på agendan när Klimatsynk arrangerade nätverksträffar för projektledare som beviljats EU-finansiering för arbete med koldioxidsnåla innovationer, produkter och tjänster. Motorn i dialogerna var förenkling, samarbetsmöjligheter och en vilja att förändra.

Projektledarträffen våren 2017: Det ska vara lätt att göra rätt

14 mars 2017, separat del under Energiutblick 2017, Stockholm Waterfront Congress Centre

Projektledarträffen inleddes med en presentation av Anders Turesson om trender och initiativ från klimatmötet i Marrakech. Därefter berättade Svante Axelsson om arbetet kring Fossilfritt Sverige och uppmanade sedan projektledarna att ge en röst till de hinder som försvårar arbetet med fossilfrihet och kommersialiseringen av koldioxidsnåla produkter och tjänster.

Kontor

Projektledarträffarna hösten 2016 fokus: Framtida energiscenarier

9 november 2016, Stockholm Waterfront Congress Centre, 17 november 2016, Scandic Klara, Stockholm

Framgångsfaktorer, erfarenhetsutbyte och koldioxidsnåla lösningar var i fokus på höstens 2016 års projektledarträffar. Deltagande projektledare kom från hela landet till ett vinterfint Stockholm för att diskutera framgångsfaktorer och utmaningar, samt bli påminda om varför just deras koldioxidsnåla innovationer och lösningar är viktigare än någonsin.

Kontor

Projektledarträffarna våren 2016 fokus: Stöd till företag

maj 2016, Tillväxtverket:s huvudkontor, Stockholm

Spetskompetens inom affärsutveckling, smarta kommunikationslösningar och att ta del av goda exempel hamnade högt på agendan under Klimatsynks första projektledarträffar i Stockholm.

Kontor

Webbföreläsningar om Koldioxidsnål ekonomi

Ta del av webbföreläsningar som lyfter koldioxidsnåla lösningar och trender.