Tillväxtverket
Tid: 28 mars kl 10.00 - 16.00

Regional miljömålskonferens i Sundsvall

Naturvårdsverket kommer i samarbete med bland annat Tillväxtverket arrangera 3 stycken regionala miljömålskonferenser i mars 2018. Syftet med konferenserna är att bidra till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggöra synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030, med särskilt fokus på näringslivsutveckling och tillväxtfrågor. Klimatsynk kommer att delta under dagen så kom gärna förbi och träffa oss!

Målgruppen för konferenserna är bla:

  • Kommunledningar (politiker och tjänstemän)
  • Ledande personer i näringslivet och i näringslivets branschorganisationer
  • Personer som arbetar med hållbarhetsfrågor inom näringsliv och kommun
  • Ledande företrädare för regionala organisationer och akademi (även regionala myndigheter)

Läs mer och anmäl dig här