Tillväxtverket
Tid: 22 mars kl 10.00 - 16.00

Regional miljömålskonferens i Jönköping

Naturvårdsverket kommer i samarbete med bland annat Tillväxtverket arrangera 3 stycken regionala miljömålskonferenser i mars 2018. Syftet med konferenserna är att bidra till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggöra synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030, med särskilt fokus på näringslivsutveckling och tillväxtfrågor.

Målgruppen för konferenserna är bla:

  • Kommunledningar (politiker och tjänstemän)
  • Ledande personer i näringslivet och i näringslivets branschorganisationer
  • Personer som arbetar med hållbarhetsfrågor inom näringsliv och kommun
  • Ledande företrädare för regionala organisationer och akademi (även regionala myndigheter)

Läs mer och anmäl dig här