Tillväxtverket
Tid: 6 december 12.00 - 7 december 12.00

Plattformsdagarna- hållbar stadsutveckling med fokus på stadspolitik

Boka in i din kalender redan nu – årets plattformsdagar med tema: Stadspolitik. 6-7 december på Eriksbergshallen i Göteborg! Klimatsynk är en av arrangörerna tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket och ArkDes.

Svensk stadsutveckling är i ett spännande läge just nu med stora möjligheter. Vi behöver bygga mycket nya bostäder samtidigt som regeringen har aviserat en ny stadspolitik. Det är viktigt att vi håller samtalet och dialogen levande kring hur vi tillsammans kan utveckla våra städer och livsmiljöer på ett hållbart sätt. Plattformsdagarna på Eriksbergshallen pågår från lunch onsdag den 6 december till lunch torsdag den 7 december. 

På Plattformsdagarna kommer arrangörerna att erbjuda:

  • Kunskapsdialoger
  • Matchmaking
  • Utställningar och studiebesök
  • Keynotespeakers

Ta det säkra före det osäkra och förvissa dig om en plats – föranmäl dig på: plattformsdagarna@boverket.se

Mer information hittar du på Hållbarstads webbplats

Vill du vara med som aktör? Ställa ut din organisations arbete inom hållbar stadsutveckling? Genomföra en kunskapsdialog eller en matchmaking? Kontakta Patrik Faming, nationell samordnare: patrik.faming@boverket.se