Tillväxtverket

Kalendarium

Här hittar du nationella och internationella konferenser riktade till dig som arbetar med energi-, miljö- och innovationsfrågor.

  1. 2017-11-29 NORDREGIO FORUM 2017: NORDIC CITIES-CONNECTING THE URBAN AND THE RURAL

    - Klimatsynk NORDREGIO FORUM 2017: NORDIC CITIES-CONNECTING THE URBAN AND THE RURAL How do we create stronger linkages between the urban and the rural parts of our regio…

  2. 2017-12-06 Plattformsdagarna- hållbar stadsutveckling med fokus på stadspolitik

    Plattformsdagarna- hållbar stadsutveckling med fokus på stadspolitik - Klimatsynk Plattformsdagarna- hållbar stadsutveckling med fokus på stadspolitik Boka in i din kalen…