Tillväxtverket

Aktuellt

Här hittar du nyheter, goda företagsexempel, publikationer, intervjuer och webbföreläsningar inom området koldioxidsnål ekonomi.

 • 2017-09-04

  150 sätt att jobba för grön omställning – och minskad klimatpåverkan

  I omställningen till grön ekonomi finns ingen ‘one-size-fits-all’ lösning. De nordiska länderna är levande bevis för detta. Vi har stora utmaningar när det gäller vårt ”carbon footprint” – men också många innovativa lösningar och nya affärsmodeller i gång.

 • 2017-05-10

  Energiåtervinning resulterade i börsnoterat bolag

  Det västerbottniska företaget Evertech Energy Solutions AB är redan etablerat på marknaden för energiåtervinning med hjälp av unik teknologi för värmeväxling. Nu har företaget beviljats 7,9 miljoner i EU-medel för att skapa innovativa helhetslösningar för just energiåtervinning i fastigheter. Men är marknaden redo?

 • 2017-04-27

  Utrymme för fler inkubatorer inom koldioxidsnål ekonomi

  På Svenska Innovationsriksdagen 2017 presenterade Tillväxtverket och Klimatsynk en kartläggning om hur Swedish Incubators & Science Parks (SISP) deltar i regionalfondsprojekt. Där tydliggjordes att relativt få inkubatorer har tagit tillvara på medlen som är tillgängliga inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi.
 • 2017-04-12

  Webbföreläsningar om Koldioxidsnål ekonomi

  Här kan du ta del av exklusiva föreläsningar för Tillväxtverkets anställda. Föreläsningarna arrangeras av Tillväxtverkets Miljöakademi som leds av oss på Klimatsynk. Vi lägger stor vikt vid att genom vårt nätverk hitta ämnen och talare i framkant inom koldioxidsnål ekonomi.


 • 2017-05-05

  Nytt verktyg för energieffektivisering visar mervärdet

  Försörjningstrygghet, fler arbetstillfällen och välbefinnande. Det är några exempel på mervärden kopplade till energieffektiviseringsåtgärder. Nu har Energimyndigheten tagit fram ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering. Verktyget riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med projekt som rör energieffektivisering.
 • 2017-04-10

  Det ska vara lätt att göra rätt

  Den 14 mars samlades klimatmedvetna projektledare från hela landet på konferensen Energiutblick 2017 för att delta på vårens separata projektledarträff. Syftet med projektledarträffen var att främja samarbete, skapa lärande och erfarenhetsutbyte mellan projekt och insatser på regional och nationell nivå.Det ska vara lätt att göra rätt- så lät devisen under  projektledarträffen.
 • 2017-03-03

  Nytt verktyg sätter investerarna på klimatspåret

  Det nya verktyget ”Transition Pathway Initiative” offentliggör klimatrisker hos företag och initierar en kraftsamling hos finansbranschen som spelar en nyckelroll i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Tretton ledande finansinstitut, däribland svenska pensionsförvaltarna AP1:an, AP3:an och AP4:an står bakom verktyget.
 • 2017-02-06

  Projekten satsar på cellulosaplast inom sjukvården

  Projektet Arena för Grön Tillväxt stöttar och hjälper företag att genomföra nytänkande idéer inom grön innovation i Halland. Detta sker genom att koppla in ett stort nätverk av kompetens, identifiera nya nischmarknader och skapa testmiljöer för innovationerna.
 • 2017-02-05

  SMHI rapporterar att världen nått ribban 400 ppm koldioxid i atmosfären

  Den globala koncentrationen av koldioxid i atmosfären översteg 400 PPM under 2015. Det är den högsta stabila koncentrationen av koldioxid som någonsin uppmätts enligt forskade på NASA. Under 2016 publicerades även data som visar en kraftigt ökad koncentration av metangas. Nu krävs en upptrappning av insatser för att hindra den negativa utvecklingen.
 • 2017-02-04

  Solkraft nu billigaste formen av elektricitet

  Bilden av solkraft som den nya stora energikällan underbyggs återigen av ny statistik. Under 2016 var solkraft den billigaste formen av elektricitet. Det visar data från Bloomberg New Energy Finance.
 • Ida Lemoine, Linda Lindström, Marie Björnstjerna & Kajsa Lindström. Fotograf: Martin Kjellberg
  2017-02-03

  Knuffa din målgrupp i rätt riktning med hjälp av nudging

  Nudge betyder ”knuff” och är ett användbart verktyg för dig som vill skapa positiv förändring hos din målgrupp, i ditt projekt, företag eller inom din organisation. Genom att hitta rätt incitament får du målgruppen att ändra sitt beteendemönster och fatta de ”rätta” besluten.
 • 2017-01-17

  Utbildning: EU och klimatpolitiken – så kan du påverka

  Beslut i EU styr mycket av svensk miljöpolitik och miljölagstiftning. Svenska företag, kommuner och andra organisationer berörs ofta i grunden. Många upplever det som svårt att göra sin röst hörd. Men även EU-beslut går att påverka.
 • 2017-01-15

  650 miljoner till statlig riskkapitalfond

  Ett avtal mellan Tillväxtverket och Almi Invest möjliggör nu en riskkapitalfond på 650 miljoner kronor till investeringar i små och medelstora företag som satsar på produkter och tjänster som främjar en koldioxidsnål ekonomi.
 • 2017-01-14

  Intervju: KTP-modellen ska sätta fart på tillväxten

  Knowledge Transfer Partnerships (KTP) , innebär att en nyutexaminerad akademiker under en period får anställning hos ett företag för att genomföra ett kvalificerat utvecklingsprojekt. Det kan handla om att förbättra företagets marknadsutveckling, produktutveckling eller processutveckling med målet att öka företagets tillväxt.