Tillväxtverket

Aktuellt

Här hittar du artiklar om projektens resultat samt artiklar, intervjuer och webbföreläsningar inom området koldioxidsnål ekonomi.

 • 2017-10-09

  Film: Modell för kunskapsväxling skapar nya möjligheter för Sverige

  Så kan akademi, samhälle och näringsliv stärka varandra.
 • 2017-10-05

  Stort intresse för energikartläggningsstödet i Skåne

  Projektet Stöd till Energikartläggning ger ekonomiskt stöd till företag som vill göra en energikartläggning för att långsiktigt minska företagets energianvändning. Sedan 2015 har projektet arbetat mot målet att öka energieffektiviseringen i små och medelstora företag runt om i landet. Hur har det gått för projektet?
 • 2017-04-27

  Utrymme för fler inkubatorer inom koldioxidsnål ekonomi

  På Svenska Innovationsriksdagen 2017 presenterade Tillväxtverket och Klimatsynk en kartläggning om hur Swedish Incubators & Science Parks (SISP) deltar i regionalfondsprojekt. Där tydliggjordes att relativt få inkubatorer har tagit tillvara på medlen som är tillgängliga inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi.
 • 2017-04-12

  Webbföreläsningar om Koldioxidsnål ekonomi

  Här kan du ta del av exklusiva föreläsningar för Tillväxtverkets anställda. Föreläsningarna arrangeras av Tillväxtverkets Miljöakademi som leds av oss på Klimatsynk. Vi lägger stor vikt vid att genom vårt nätverk hitta ämnen och talare i framkant inom koldioxidsnål ekonomi.


 • 2017-11-09

  Teknik och sociala aspekter i hållbart bostadsbyggande

  Att hitta testbäddar och mötesplatser för aktörerna. Det är några av de utmaningarna för forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm i arbetet med att skapa hållbar stadsutveckling med en koldioxidsnål ekonomi och samtidigt motverka segregation i bostadsbyggandet.
 • 2017-10-26

  Kommersialiseringsmöjligheter och EU:s regelverk i fokus oktober 2017

  Kommersialiseringsmöjligheter, stadsutveckling, smart infrastruktur och EU:s regelverk för regionalfonden var på agendan när Klimatsynk och systerprojektet Innovationsynk arrangerade nätverksträffar för projektledare som beviljats EU-finansiering för arbete med koldioxidsnåla innovationer, produkter och tjänster. Motorn i dialogerna var förenkling, samarbetsmöjligheter och en vilja att förändra.
 • 2017-10-26

  Solel - en möjlighet för Sverige både utifrån marknad och miljö

  Konferensen Solforum 2017 vittnar om att mycket är på gång inom solenergiområdet. I Sverige har efterfrågan på solceller ökat kraftigt de senaste åren. Kraftsamling kring samarbete och kunskap mellan olika aktörer i branschen är en viktig del i utvecklingsarbetet.
 • 2017-09-04

  150 sätt att jobba för grön omställning – och minskad klimatpåverkan

  I omställningen till grön ekonomi finns ingen ‘one-size-fits-all’ lösning. De nordiska länderna är levande bevis för detta. Vi har stora utmaningar när det gäller vårt ”carbon footprint” – men också många innovativa lösningar och nya affärsmodeller i gång.
 • 2017-05-10

  Energiåtervinning resulterade i börsnoterat bolag

  Det västerbottniska företaget Evertech Energy Solutions AB är redan etablerat på marknaden för energiåtervinning med hjälp av unik teknologi för värmeväxling. Nu har företaget beviljats 7,9 miljoner i EU-medel för att skapa innovativa helhetslösningar för just energiåtervinning i fastigheter. Men är marknaden redo?
 • 2017-05-05

  Nytt verktyg för energieffektivisering visar mervärdet

  Försörjningstrygghet, fler arbetstillfällen och välbefinnande. Det är några exempel på mervärden kopplade till energieffektiviseringsåtgärder. Nu har Energimyndigheten tagit fram ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering. Verktyget riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med projekt som rör energieffektivisering.
 • 2017-04-10

  Det ska vara lätt att göra rätt

  Den 14 mars samlades klimatmedvetna projektledare från hela landet på konferensen Energiutblick 2017 för att delta på vårens separata projektledarträff. Syftet med projektledarträffen var att främja samarbete, skapa lärande och erfarenhetsutbyte mellan projekt och insatser på regional och nationell nivå.Det ska vara lätt att göra rätt- så lät devisen under  projektledarträffen.
 • 2017-03-03

  Nytt verktyg sätter investerarna på klimatspåret

  Det nya verktyget ”Transition Pathway Initiative” offentliggör klimatrisker hos företag och initierar en kraftsamling hos finansbranschen som spelar en nyckelroll i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Tretton ledande finansinstitut, däribland svenska pensionsförvaltarna AP1:an, AP3:an och AP4:an står bakom verktyget.
 • 2017-02-06

  Projekten satsar på cellulosaplast inom sjukvården

  Projektet Arena för Grön Tillväxt stöttar och hjälper företag att genomföra nytänkande idéer inom grön innovation i Halland. Detta sker genom att koppla in ett stort nätverk av kompetens, identifiera nya nischmarknader och skapa testmiljöer för innovationerna.
 • 2017-02-05

  SMHI rapporterar att världen nått ribban 400 ppm koldioxid i atmosfären

  Den globala koncentrationen av koldioxid i atmosfären översteg 400 PPM under 2015. Det är den högsta stabila koncentrationen av koldioxid som någonsin uppmätts enligt forskade på NASA. Under 2016 publicerades även data som visar en kraftigt ökad koncentration av metangas. Nu krävs en upptrappning av insatser för att hindra den negativa utvecklingen.