Tillväxtverket
Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

Klimatsynk

Klimatsynk är ett samarbete för energi och klimat finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten för att samordna alla projekt inom Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, i alla nio regionalfondsprogram.

Projektportföljer

Här hittar du information om EU-projekt kopplade till innovativa och koldioxidsnåla produkter och tjänster.

Företagsstöd

Projekten innebär stöd som ges direkt till företag som kapital.

Hållbara transporter

Projekt som syftar till att minska användningen av fossila bränslen och öka ett hållbart resande.

Hållbart byggande

Projekten syftar till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning samt främjande av miljöteknik.

Energieffektiv­isering i SME

Projekt som syftar till att stötta små och medelstora företag (SME) att minska sin energianvändning.

Förnybar energi
i SME

Projekt som syftar till att utveckla, bredda och främja användandet av förnybar energi, samt öka investeringarna.

Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Projekt som syftar till att stödja utvecklingen av koldioxidsnål teknik, klustersamarbeten samt kollaborationer mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.

Vill du söka EU-medel eller annat finansiellt stöd för koldioxidsnåla lösningar?

 • 2017-03-03

  Nytt verktyg sätter investerarna på klimatspåret

  Det nya verktyget ”Transition Pathway Initiative” offentliggör klimatrisker hos företag och initierar en kraftsamling hos finansbranschen som spelar en nyckelroll i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Tretton ledande finansinstitut, däribland svenska pensionsförvaltarna AP1:an, AP3:an och AP4:an står bakom verktyget.

 • 2017-02-27

  Kartläggning: Östersjöstrategin och projekt beviljade inom regionalfondens Tematiska mål (TO4): Koldioxidsnål ekonomi

  Klimatsynks kartläggning har identifierat svenska EU-projekt, pågående flaggskeppsprojekt och samarbetsorganisationer i de baltiska länderna kopplade till EU:s Östersjöstrategi.
 • 2017-02-06

  Kartläggning av Tematiskt mål 4

  Vilka slutsatser kan dras från det gångna året inom regionalfondens insatser i koldioxidsnål ekonomi? I Klimatsynks kartläggningsrapport kan du läsa om genomförande och resultat inom Tematiskt område 4. Rapporten publiceras två gånger per år och ger en unik överblick av insatser i svenska regionalfonden. I den senaste kartläggningsrapporten från november 2016 presenterades följande slutsatser:
 • 2017-02-05

  Webbföreläsningar om Koldioxidsnål ekonomi

  Här kan du ta del av exklusiva föreläsningar för Tillväxtverkets anställda. Föreläsningarna arrangeras av Tillväxtverkets Miljöakademi som leds av oss på Klimatsynk. Vi lägger stor vikt på att genom vårt nätverk hitta ämnen och talare i framkant inom koldioxidsnål ekonomi. Miljöakademin arrangeras två gånger per år. Klimatsynk uppdaterar löpande nya webbföreläsningarna.